Aktualności

25.03.2020
Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się,statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne. Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia). Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek.

24.03.2020
Drodzy Rodzice rekrututacja na sezon letni przedłużona do 10 kwietna W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej: 1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki 2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki 3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki, do której ma być zapisane dziecko na dany miesiąc dyżuru letniego.

na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Świnoujściu. W naszej placówce stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Nauka przez zabawę przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów - to nasz sposób na ciekawe zajęcia. Zapraszamy!

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu -
o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, jak myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” (R. Fulghum)

Nasze grupyModel absolwentaZajęcia dodatkowe
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Projekt pn. doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.