Aktualności

27.05.2020
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO Dziękujemy za udział w konkursie plastycznym ,,Wiosna z recyklingu''. Wszystkie prace prezentowły wysoki poziom artystyczny. Komisja Konkursowa wyłoniła: - I miejsce: Oliwier Okoń - II miejsce: Alicja Mirosław - III miejsce: Marcela Maślanka Wyróżnienia: Oskar Okoń, Amelia Ciszewska, Tomasz Słotwiński, Hanna Halejcio, Ksawery Michalik, Natalia Wilińska, Kaja Maślanka, Sebastian Wilk. GRATULUJEMY!!!

21.05.2020
DYŻUR LETNI W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych Dyrektorzy przedszkoli po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego postanowili, iż każde przedszkole w Świnoujściu organizuje dyżur letni przez dwa miesiące, tj. w miesiącu lipcu i sierpniu. Dzieci zapisane na dyżur letni będą korzystać z opieki w swoim macierzystym przedszkolu. – w związku z planowaną termomodernizacją budynku w naszym przypadku będzie to budynek Szkoły Podstawowej w Przytorze Karty zgłoszenia na miesiąc lipiec zostaną przekazane do naszej placówki przez Dyrektorów przedszkoli, w których Państwo ubiegali o miejsce w sezonie letnim. W rekrutacji na dyżur letni będą brane pod uwagę tylko wnioski, które były złożone w terminie. NOWYCH ZGŁOSZEŃ NA DYŻUR LETNI NIE PRZYJMUJEMY! Zgodnie z obowiązującą aktualnie w przedszkolu „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19” i zaleceniami MEN w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Następnie przyjmowane będą dzieci według kryteriów zawartych w wyżej wymienionej procedurze. Informujemy również, iż przy zastosowaniu wytycznych GIS, Dyrektor ustala w porozumieniu z Organem Prowadzącym ilość grup dziecięcych w przedszkolu w oparciu o realne możliwości kadrowe, przy czym liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 osób plus 2 dzieci po uzgodnieniu z organem prowadzącym. W związku z powyższym Rodzice dzieci zapisanych na dyżur letni w miesiącu lipcu i sierpniu zobowiązani są dostarczyć dokumenty lub przesłać do dnia 05.06.2020 r. do godziny 15.00 na adres mailowy przedszkola: przedszkolenr9@neostrada.pl • skanu oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję w zakresie wysłania dziecka do przedszkola (załącznik nr 1) • skanu zaświadczenia o zatrudnieniu (załącznik nr 2). Jeżeli nie dokonają Państwo niezbędnych formalności w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni nie będą rozpatrywane. Rodziców, którzy chcą zrezygnować z miejsca w przedszkolu w okresie letnimi, w miesiącu lipcu i sierpniu również prosimy o wiadomość przesłaną na adres mailowy. Listy dzieci przyjętych na dyżur letni zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 12.00.

na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Świnoujściu. W naszej placówce stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Nauka przez zabawę przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów - to nasz sposób na ciekawe zajęcia. Zapraszamy!

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu -
o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, jak myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” (R. Fulghum)

Nasze grupyModel absolwentaZajęcia dodatkowe
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Projekt pn. doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.