Ramowy rozkład dniaModel absolwentaNasze grupyZajęcia dodatkowe
Kadra

mgr Renata Bujak - Dyrektor

nauczyciel dyplomowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym, zarządzanie w oświacie, psychoedukacyjna terapia zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży

mgr Magdalena Surudo - Społeczny Zastępca Dyrektora

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Beata Popiołek

nauczyciel dyplomowany

KWALIFIKACJE:
wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym, gimnastyka korekcyjna

mgr Alfreda Kruk

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika opiekuńczo wychowawcza, wychowanie przedszkolne

mgr Anna Tomasiewicz

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Magdalena Surudo

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Renata Szcześniak

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Danuta Flis

nauczyciel katecheta

Agata Mazurkiewicz

nauczyciel kontraktowy

KWALIFIKACJE:
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Katarzyna Łyskawka

nauczyciel kontraktowy

KWALIFIKACJE:
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Agnieszka Zalewska-Bochna

nauczyciel kontraktowy

KWALIFIKACJE:
logopedia, neurologopedia

Marta Chorążewicz

nauczyciel kontraktowy

KWALIFIKACJE:
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Justyna Michalska

nauczyciel kontraktowy

KWALIFIKACJE:
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe