Aktualności

29.04.2019
Drodzy Rodzice dzieci przedszkolnych, Obecnie trwa proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Świnoujście. Zgodnie z zasadami rekrutacji, 15 lipca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w ww. placówkach. Zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Prezydent Miasta wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko nie zakwalifikowane do ww. placówek w pierwszym etapie rekrutacji. Nastąpi to do końca czerwca br. Zapewniamy, że każde dziecko w wieku przedszkolnym, które bierze udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, będzie miało zapewnione w nich miejsce.

06.03.2019
UWAGA WAŻNE - DYŻUR LETNI Drodzy Rodzice zapraszamy do zapisów na dyżur letni. Karty zgłoszenia do pobrania u nauczycielek oraz u dyrektora przedszkola. ZGŁOSZENIA DO 15 MARCA 2019 r. w przedszkolu macierzystym.

na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Świnoujściu. W naszej placówce stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Nauka przez zabawę przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów - to nasz sposób na ciekawe zajęcia. Zapraszamy!

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu -
o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, jak myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” (R. Fulghum)

Nasze grupyModel absolwentaZajęcia dodatkowe
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Projekt pn. doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.