Aktualności

30.03.2021
UWAGA RODZICE Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 561) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z par.2 ust.4 ww. rozporządzenia dyrektor na wniosek rodziców organizuje zajęcia w przedszkolu dla dzieci, których rodzice świadcza usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu pandemii.

26.03.2021
Uwaga Rodzice! OD 29.03.2021r. DO 09.04.2021r. ZGODNIE Z NOWYMI WYTYCZNYMI PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE DLA WSZYSTKICH OPRÓCZ SŁUŻB MEDYCZNYCH I MUNDUROWYCH (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Rodziców służb medycznych i mundurowych prosimy o zgłoszenie do wychowawców, czy dziecko będzie uczęszczać.

na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Świnoujściu. W naszej placówce stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Nauka przez zabawę przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów - to nasz sposób na ciekawe zajęcia. Zapraszamy!

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu -
o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, jak myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” (R. Fulghum)

Nasze grupyModel absolwentaZajęcia dodatkowe
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Projekt pn. doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.