Aktualności

26.02.2018
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 szczegółowe informacje w zakładce: dokumenty

26.02.2018
SZANOWNI RODZICE DZIECI 3,4,5 LETNICH OD 26 LUTEGO DO 6 MARCA trwa okres składania „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” Druk „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza, i złożyć w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do 6 marca do godz.15:00 w przedszkolu.

na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Świnoujściu. W naszej placówce stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Nauka przez zabawę przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów - to nasz sposób na ciekawe zajęcia. Zapraszamy!

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu -
o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, jak myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” (R. Fulghum)

Nasze grupyModel absolwentaZajęcia dodatkowe
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Projekt pn. doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.