Aktualności

21.03.2017
SZANOWNI RODZICE ROZPOCZYNA SIĘ POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA. Szczegóły rekrutacji dostępne są, jako odrębna informacja w zakładce „dokumenty”, bezpośrednio u dyrektora przedszkola oraz wywieszone są na tablicach ogłoszeń w przedszkolu. ZAPRASZAMY!

13.02.2017
Szanowni Rodzice, Informujemy, że opłaty za przedszkole należy uiszczać na dwa konta. Za pobyt dziecka w przedszkolu na konto nr: 78 1240 3914 1111 0010 3679 2615 oraz za wyżywienie na konto nr: 11 1240 3914 1111 0010 3679 2657 Bank PEKAO SA I O. w Świnoujściu Przypominamy, że wpłaty muszą być dokonywane w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca.

na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Świnoujściu. W naszej placówce stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Nauka przez zabawę przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów - to nasz sposób na ciekawe zajęcia. Zapraszamy!

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu -
o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, jak myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” (R. Fulghum)

Nasze grupyModel absolwentaNasza galeria
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Projekt pn. doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.