Ramowy rozkład dniaModel absolwentaNasze grupyZajęcia dodatkowe
Dokumenty
Nazwa dokumentu .doc .pdf
Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu
Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu   Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9
Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9 Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9 Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek
Regulamin korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 9 Regulamin korzystania z placu zabaw Regulamin korzystania z placu zabaw
Wieloletni plan rozwoju przedszkola Wieloletni plan rozwoju przedszkola Wieloletni plan rozwoju przedszkola
Podstawa programowa   Podstawa programowa
Ochrona Danych Osobowych   Ochrona Danych Osobowych