Ramowy rozkład dniaModel absolwentaNasze grupyZajęcia dodatkowe
Dokumenty
Nazwa dokumentu .doc .pdf
COVID-19
Kryteria przyjęcia do przedszkola Kryteria przyjęcia do przedszkola Kryteria przyjęcia do przedszkola
Zaświadczenie o zatrudnieniu Zaświadczenie o zatrudnieniu Zaświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie rodziców / opiekunów Oświadczenie rodziców / opiekunów Oświadczenie rodziców / opiekunów
Procedury bezpieczeństwa Procedury bezpieczeństwa Procedury bezpieczeństwa
Zgoda na pomiar temperatury Zgoda na pomiar temperatury Zgoda na pomiar temperatury
Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu  
Harmonogram rekrutacji - terminy Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu  
Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola   Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Informacja o dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Oświadczenie rodziców   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Upoważnienie do odbioru dziecka

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni
Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9
Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9 Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9 Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek
Regulamin korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 9 Regulamin korzystania z placu zabaw Regulamin korzystania z placu zabaw
Podstawa programowa   Podstawa programowa
Ochrona Danych Osobowych   Ochrona Danych Osobowych