Ramowy rozkład dniaModel absolwentaNasze grupyZajęcia dodatkowe
Dokumenty
Nazwa dokumentu .doc .pdf
Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu
Wniosek o przejęcie dziecka do przedszkola Wniosek o przejęcie dziecka do przedszkola Wniosek o przejęcie dziecka do przedszkola
Załącznik do wniosku o przejęcie dziecka do przedszkola Załącznik do wnioseku o przejęcie dziecka do przedszkola Załącznik do wnioseku o przejęcie dziecka do przedszkola
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9
Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9 Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9 Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek
Regulamin korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 9 Regulamin korzystania z placu zabaw Regulamin korzystania z placu zabaw
Wieloletni plan rozwoju przedszkola Wieloletni plan rozwoju przedszkola Wieloletni plan rozwoju przedszkola
Podstawa programowa   Podstawa programowa