Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Oferta

Treść

                 

Oferta przedszkola adresowana jest do rodziców dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Przedszkole dysponuje liczbą 140 miejsc.

W budynku Przedszkola mieści Oddział Żłobka Miejskiego w Świnoujściu.

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Umożliwiamy dzieciom udział w licznych konkursach, akcjach i uroczystościach.

Oferujemy duży wybór zajęć edukacyjnych, takich jak:

  • gimnastyka korekcyjna
  • nauka jęz. obcych: j. angielski
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla wybranych grup dzieci
  • wspólne zabawy ruchowe dzieci i rodziców
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: kółko plastyczne: „Plastuś”, kółko teatralne „Bajeczka”, kółko rozwijające zainteresowania czytelnicze „Kolorowa książeczka”.

Wszystkie dzieci objęte są opieką specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (psycholog, logopeda, pedagog).

Zapewniamy uczestnictwo: w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych.

 

Dzięki wsparciu finansowemu spółki Polskie LNG powstały w naszym przedszkolu dwie nowe sale do stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Są to sale do profilaktyki i korekty wad postawy i profilaktyki logopedycznej.   

104693