Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Kadra

Treść

mgr Renata Bujak - Dyrektor

nauczyciel dyplomowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym, zarządzanie w oświacie, psychoedukacyjna terapia zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży

 

mgr Magdalena Surudo - społeczny zastępca dyrektora, terapeuta SI

nauczyciel dyplomowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, zarządzanie w oświacie, integracja sensoryczna- diagnoza i terapia

 

mgr Beata Popiołek

nauczyciel dyplomowany

KWALIFIKACJE:
wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym, gimnastyka korekcyjna

 

mgr Alfreda Kruk

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika opiekuńczo wychowawcza, wychowanie przedszkolne

 

mgr Anna Tomasiewicz

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

mgr Renata Szcześniak

nauczyciel dyplomowany

KWALIFIKACJE:
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

mgr Agnieszka Zalewska-Bochna- logopeda

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
logopedia, neurologopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

mgr Katarzyna Łyskawka

nauczyciel mianowany

KWALIFIKACJE:
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

mgr Agata Mazurkiewicz

nauczyciel kontraktowy/ początkujący

KWALIFIKACJE:
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczanie j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

mgr Marta Chorążewicz

nauczyciel kontraktowy/ początkujący

KWALIFIKACJE:
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

mgr Justyna Michalska

nauczyciel kontraktowy/ początkujący

KWALIFIKACJE:
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

 

mgr Danuta Flis

nauczyciel katecheta

95703