Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Ramowy rozkład dnia

Treść

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 17:00

6:00 - 8:00
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 - 8:30
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, zabawy ze śpiewem bądź przy muzyce. Toaleta poranna, przygotowanie do posiłku.

8:30 - 9:00
Śniadanie. Czynności higieniczno - sanitarne po śniadaniu, mycie zębów, prace organizacyjne, przygotowanie grupy do zajęć.

9:00 - 10:00
Realizacja zajęć edukacyjnych. Zajęcia dydaktyczne w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem wszystkich dziedzin pedagogicznego oddziaływania. Zajęcia wspomagające indywidualny rozwój dziecka. Praca w zespołach.

10:00 - 10:15
II śniadanie - zabiegi higieniczno-sanitarne po śniadaniu.

10:15 - 11:15
Pobyt na świeżym powietrzu w tym gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo - ogrodnicze, spacery i wycieczki. W przypadku niepogody zabawy na sali gimnastycznej lub w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację grupy.

11:30 - 12:00
I danie obiadowe, czynności higieniczno- sanitarne.

12:00 - 13:15
Odpoczynek poobiedni - dzieci 3 letnie. Dzieci starsze - zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, gry stolikowe. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna. Zabawy w ogrodzie.

13:15 - 13:30
Czynności higieniczno-sanitarne przygotowanie do obiadu.

13:30 - 14:00
II danie obiadowe, czynności higieniczno- sanitarne po obiedzie

14:00 - 17:00
Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacja pedagogiczna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami.

98488