Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Sale do stymulacji rozwoju dziecka

Treść

Multimedia w przedszkolu

Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu otrzymaną darowiznę w wysokości 7000 zł w całości przeznaczyło na doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka. Zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne tj. monitor interaktywny do Sali do stymulacji rozwoju dziecka oraz pakiet programów kompatybilnych z zakupionym monitorem: Akademia Umysłu Junior.

„Projekt pn. doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka współfinansowanego z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Darowiznę przeznaczyliśmy na doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka. Dzięki otrzymanym środkom możliwe było podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług edukacyjnych i terapeutycznych przez nasze przedszkole.

  Dzięki wsparciu finansowemu spółki Polskie LNG powstały w naszym przedszkolu dwie nowe sale do stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Są to sale do profilaktyki i korekty wad postawy i profilaktyki logopedycznej.

             

 

98487