Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

UWAGA RODZICE

Treść

UWAGA RODZICE Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 561) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z par.2 ust.4 ww. rozporządzenia dyrektor na wniosek rodziców organizuje zajęcia w przedszkolu dla dzieci, których rodzice świadcza usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu pandemii.

91332