Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Treść

Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja” w Świnoujściu otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3750 złotych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Wysokość dotacji ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 wynosi 3000 złotych, a wkład własny przekazany przez Gminę Miasto Świnoujście to 750 złotych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to jeden z największych i najważniejszych programów wieloletnich zaprojektowanych i wdrożonych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i realizowanych we współpracy z MEN, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Głównym celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmacnianie, popularyzacja i promocja czytelnictwa wśród dzieci.

Udzielone wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup nowości czytelniczych oraz działań promujących czytelnictwo, w tym zakup książek z kategorii nagrody książkowe dla dzieci biorących udział w akcjach promocyjnych, spotkaniach autorskich, konkursach czytelniczych, organizacji wystaw. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w sposób znaczący wpłynie na wyposażenie przedszkola w nowości czytelnicze i pogłębi zainteresowania czytelnicze wśród dzieci.

104693