Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Terapia pedagogiczna

Treść

Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły? Gotowość szkolna to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju psychofizycznego, który umożliwia dziecku przystosowanie się do nauki w szkole i podjęcie różnorodnych obowiązków jakie niesie ze sobą życie szkolne. To inaczej osiągnięcie takiego poziomu rozwoju (fizycznego, umysłowego, społecznego, emocjonalnego, motywacyjnego), który umożliwi dziecku zgodne współżycie i współdziałanie w grupie rówieśniczej, naukę czytania, pisania i liczenia oraz dostosowanie się do nowych obowiązków. Gotowość szkolna zależy między innymi od wieku dziecka (istotny jest miesiąc urodzenia, czy dziecko wstępujące do szkoły ma skończone sześć lat) i indywidualnego tempa rozwoju psychofizycznego (niektóre dzieci rozwijają się szybciej, inne wolniej). Warto, aby rodzice wiedzieli o tym, że optymalne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole zależy również od ich osobistego zaangażowania się w stworzenie dziecku warunków rozwoju, min. od czasu poświęcanego dziecku w domu oraz ich współpracy z przedszkolem. Aktywność rodziców przejawiająca się we wspólnym spędzaniu z dzieckiem czasu na rozmowach, grach stolikowych, zabawie czy wspólnym czytaniu oraz rysowaniu, a także razem zorganizowanych spacerach , sukcesywnie wpływa na osiąganie gotowości szkolnej przez dziecko. Kwestionariusz: Ocena rodzicielska przygotowania dziecka do szkoły Dojrzałość fizyczna: Czy twoje dziecko 1. wykazuje się dobrym zdrowiem 2. potrafi rzucać piłkę do celu z odpowiednią siłą 3.dobrze radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi 4.umie ciąć nożyczkami po zaznaczonej linii 5.dozuje odpowiedni nacisk kredki podczas rysowania 6.trzyma prawidłowo narzędzie do rysowania 7.dokładnie wypełnia kolorami rysunki konturowe i nie przekracza linii w konturów rysunku 8.dokładnie odtwarza (kreśli) w liniach szlaczki ze znaków literopodobnych Dojrzałość umysłowa Czy twoje dziecko: 9. potrafi skoncentrować się na wykonywanej aktualnie czynności i doprowadzić ją do końca, nie rozprasza się, bo jest zainteresowane rezultatem końcowym 10.uważnie słucha, kiedy ktoś do niego mówi i pamięta polecenia 11.chętnie słucha czytanych mu bajek 12.potrafi opowiedzieć o przeczytanej mu bajeczce 13.dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu, w którym żyje np. wie jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka 14.mówi zrozumiale dla Ciebie i innych 15.chętnie rozmawia z innymi dziećmi 16.dzieli słowa na sylaby (np. pa-ra-sol) i łączy sylaby w słowa 17.dzieli słowa na głoski (np. d-o-m, s-er) i łączy głoski w słowa z usłyszanych głosek [m-a-k]= „mak” 18.dzieli zdanie na wyrazy 19.wskazuje rymujące się słowa np.: maki- róże-raki 20.potrafi porównać dwa obrazki różniące się szczegółami 21.chętnie i sprawnie układa układanki typu puzzle i obrazki z części 22.wskazuje podobieństwa i różnice na obrazkach, potrafi powiedzieć czym różnią się przedmioty 23.koloruje rysunek zgodnie ze wzorem, podając nazwy kolorów kredek, których używa (potrafi rozróżnić przynajmniej sześć kolorów) 24.układa we właściwej kolejności obrazki tworzące historyjkę obrazkową i opowiada jej treść 25.rozpoznaje i wskazuje takie same znaki graficzne 26.rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: kwadrat, koło, trójkąt 27.potrafi wskazać figury geometryczne w kompozycji przedstawionej na obrazku 28.odróżnia kierunki lewo-prawo 29.zna pory roku i związane z nimi zjawiska 30.zna i stosuje liczebniki porządkowe (np. pierwszy, drugi, trzeci… ) 31.rozumie pojęcia związane z przestrzenią, np. nad, pod, za, obok 32.potrafi układać szeregi z obiektów (np. układa szereg od najkrótszego do najdłuższego patyczka) 33.chętnie rozwiązuje zagadki matematyczne 34.umie dodawać i odejmować w zakresie 10 w pamięci lub na palcach 35.poprawnie i szybko przelicza elementy zbioru w zakresie 10 (i więcej) 36.zna pojęcia: tyle samo, więcej, mniej 37.potrafi sklasyfikować (posegregować- pogrupować) przedmioty wg przeznaczenia, kształtu, koloru i wielkości Dojrzałość emocjonalno- społeczna Czy twoje dziecko: 38.umie bawić się zgodnie z innymi dziećmi 39.potrafi respektować umowy społeczne (np. poprawnie zachowuje się w teatrze, w autobusie miejskim, podczas uroczystości rodzinnych) 40.najczęściej radzi sobie z emocjami, szczególnie ze złością 41.rozpoznaje rodzaj emocji u innych (np. wie, że Jesteś smutny/a i umie to nazwać) 42.rozpoznaje rodzaj emocji u siebie (np. wie, że jest zły/a i potrafi to nazwać) 43.uzewnętrznia swoje emocje podczas gier Dojrzałość motywacyjna Czy twoje dziecko: 44.chętnie rano wstaje do przedszkola 45.rozumie konieczność wykonywania zadań 46.wytrwale dąży do zakończenia rozpoczętego zadania 47.wywiązuje się systematycznie ze swoich drobnych obowiązków domowych np. sprząta zabawki 48.wykazuje zainteresowanie pójściem do szkoły i mówi, że chce iść do szkoły 49.odczuwa wyraźne zadowolenie z dobrze wykonanej pracy Dojrzałość zmysłowa Czy twoje dziecko: 50.najczęściej wykazuje dobrą tolerancję na dotyk 51.czerpie wyraźną radość z zabaw ruchowych 52.dobrze znosi głośne dźwięki 53.dobrze znosi ostre światło (intensywne promienie słońca, bardzo jasne 54.toleruje różnorodne smaki 55.z przyjemnością rozpoznaje wiele zapachów Drogi Rodzicu! Jeśli Twoje dziecko ma już 6 lat, a nadal nie potrafi wielu rzeczy z powyższej listy, skontaktuj się z wychowawcą dziecka, a przede wszystkim ze specjalistą pomocy psychologiczno-pedagogicznej np.: terapeutą pedagogicznym w poradni lub przedszkolu . Wskazana jest bardziej szczegółowa i być może specjalistyczna analiza rozwoju psychofizycznego Twojego dziecka. Nie oznacza to, że dziecko nie może czy nie powinno pójść do szkoły, lecz z pewnością potrzebuje dodatkowego wsparcia w odniesieniu sukcesu edukacyjnego. Pamiętaj, aby zawsze mieć dobry kontakt z wychowawcą Twojego dziecka. Jeśli Twoje dziecko nie potrafi choćby tylko kilku rzeczy z powyższej listy, niezwykle ważne jest celowe wspieranie dziecka w taki sposób, aby żaden z obszarów nie został zaniedbany czy pominięty, a proces rozwojowy przebiegał harmonijnie. Miej na względzie także to, że dziecko pracuje zawsze na wyższym poziomie, gdy czyni to z dorosłym, niż gdy jest pozostawione samemu sobie. Jeśli Twoje dziecko wykazuje się wszystkimi umiejętnościami z powyższej listy, najprawdopodobniej wykazuje pełną gotowość szkolną. Jednak dla pewności skonsultuj się z wychowawcą w przedszkolu, czy wasze spostrzeżenia są podobne. Musisz wiedzieć również o tym, że dziecko może oczekiwać czasem Twojej pomocy. Źródło: „ Warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”, I. Mańkowska, M. Różańska Z najlepszymi życzeniami Katarzyna Tromińska 26.03.2020 Drodzy Rodzice Od dzisiaj tj.czwartek – 26 marca- zmieniam formę przekazywania Państwu informacji.Propozycje zajęć dla dzieci będę umieszczała na poczcie e-mail, wskazanej przez wychowawców grup. Pozdrawiam Katarzyna Tromińska

84582